22. juli 2024

Nit-Hak Håndballklubb

Nittedal og Hakadal Håndballklubb så dagens lys den 24. juni 1963. Klubben har senere byttet navn til Nit-Hak Håndballklubb.

Formann i klubben i de første 10 år, Harald Fosheim, kontaktet styrene i Nittedal og Hakadals idrettslag og foreslo en sammenslutning, og en opprettelse av en spesialklubb for håndball i bygda. Gjelleråsen I.L. hadde også håndballgruppe på denne tiden, men var også med på tanken om at det skulle være kun ett håndballag i Nittedal, og la derfor ned sin håndballgruppe. I dag har NIT-HAK HK påmeldte lag i seriespill og håndballskole. Tilsammen har vi ca 340 medlemmer.

Nit-Hak Håndballklubb jobber for at alle klubbens medlemmer og støttespiller skal inkluderes og trives i klubben, og vi ønsker å gjennomføre tiltak for at klubben vokser i omfang og blir synlige både i og utenfor Nittedal. Det skal være et tilbud for alle aldergrupper.

Vi skal sammen med alle våre medlemmer, støttespillere og sponsorer drive klubben fremover med entusiasme, samhold, klubbfølelse og lagfølelse hvor alle blir sett, og fair play utøves.

Klubbens hjemmeside: https://www.nit-hak.no