Sørskogen i Lillomarka

Sorskogen

sorskogen-1950 

Sørskogen på 1950-tallet.

Sørskogen er en gammel finneplass fra 1600-tallet, og senere husmannsplass under gården Skøien i Nittedal. Sørskogen ligger midt mellom de mer kjente sportsstuene Lilloseter og Sinober, like nord for Kjulstjern.

Som så mange markaplasser, tok også folket på Sørskogen i mot turfolket, både til helgeovernatting og forpleining i helgene.

Gamle markatravere husker nok med glede Aslaug og Alf Sørskogen som holdt til her inne i en årrekke - Aslaug helt fram til sin død i 1977.

Sørskogen og området rundt ble forøvrig brukt av Milorg i krigsårene, og folket på Sørskogen levde farlig disse årene.

Atle, sønn av Aslaug og Alf, driver fortsatt servering på Sørskogen i vinterhalvåret. Bestyrer er Mette Sørskogen.

Les mer på skifreningen.no

P4040005 

Sorskogen5 Sorskogen6

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Sørskogen i Lillomarka