19. april 2024

Husmannsplassen Fredrikstad

Fredrikstad var tidligere husmannsplass under gården Bjertnes og ligger like ved Ørfiske. Man vet lite om fra plassen fra starten av. Man vet ikke når første husmann kom hit, men i 1791 nevnes en husmannsplass under Bjertnes som bare kalles «plassen». Mye tyder på at det er Fredrikstad som blir nevnt. På plassen ska det ha bodd en Nils Larsen i 1750, som døde i 1773 70 år gammel. Den første vi med noenlunde sikkerhet vet bodde på Fredrikstad var Hans Persen (f.1773). Han giftet seg i 1797 med Johanne Hansdatter fra Bjertneseiet.

Jacob Bjertnes solgte Fredrikstad i 1827 – to å retter at Greveveien mellom Maridalen og Hakedals Verk var bygget. Kjøperen var grev Wedel-Jarlsberg.

Opprinnelsen til navnet er ikke kjent, men man tror den er oppkalt etter byen med samme navn. Den første husmann som bodde her etter at plassen fikk dette navnet var Lars Gudbrandsen som skal ha vært fra Lørenskog ved Movatn. Mer informasjon om Fredrikstad kan leses i boa «Nordmarksfolk» av Egil Collett Aabel. Bjarne Iversen som var oppvokst på Fredrikstad fikk i Garmich OL i 1936 stafettsølv.

Like ved plassen var det i mange år sagbruk den gamle sagstua står fremdeles.

Plassen leies nå ut som fritidsbolig.


Kilde: DNT Oslo og Omegn’s hjemmesider