14. juni 2024

Jentene på Hakadal Stasjon

Dette er åtte jenter som er mer enn vanlig interessert i husflid og håndarbeid og har fått leie lokaler i den gamle, erverdige Hakadal stasjon hvor de selger egenproduserte varer og noe i kommisjon fra andre flinke og ivrige håndverkere.

Vanlige åpningstider er; fredag og lørdag 12.00 – 16.00, søndag 12.00 – 17.00.

Vi anbefaler at man sjekker Facebook-siden deres for mer info om åpningstider

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/290171707996696/