19. april 2024

Katnosa i Nordmarka

Katnosa er både et vann og en gård i Nordmarka, øst for Hønefoss og nord for Oslo. Vannet er 2,64 km² stort og vannspeilet ligger 464 moh, på grensen mellom kommunene Ringerike, Lunner og Jevnaker. Den nordvestre delen kalles Aklangen og er adskilt fra resten av Katnosa med det smale sundet Smalet.

Katnosa Gård er en gammel tradisjonsrik markaplass i hjertet av Nordmarka, som dessverre ikke lenger har fastboende. I nyere tid husker vel mange Markatravere fortsatt Kåre og Solveig Berg som var her inntil tidlig på 80-tallet, hvorpå Skiforeningens løypebas Petter Biong med familie overtok. Petter og Anne-Sofie var å finne på Katnosa i mange år, inntil de syntes barna ble for store til å bo her inne i «ødemarka», og flyttet til Harestua.

Katnosa gård er nå utleid til feriebolig, og turfolket er henvist til Sandvikshytta – som har åpen i helgene i vinterhalvåret.

I de to siste krigsårene var det stor aktivitet rundt husveggene på Katnosa. Da hadde Milorg D13 fire geværlag stasjonert i området, med tilhold på Sandvikshytta, Katnosa gård (bedriftshytta) og Fagerliseter på andre siden av vannet. Her trente de og det ble også tatt i mot flere fallskjermslipp fra England, noe containerrester i skogene her ennå vitner om.

Kilder: Wikipedia og Skiforeningen.no