21. mai 2024

Lokalavisen Varingen

Varingens lokale i Mosenteret.

Varingen er lokalavis for hele Nittedal Kommune, og har en helt unik posisjon i bygda.

Varingen er en politisk uavhengig lokalavis for Nittedal og Hakadal, og utkommer onsdag og fredag.

Avisen ble etablert i 1946 som et talsorgan for frivillige lag og foreninger i bygda. Den var lenge kun på 4 sider, men ble etterhvert mer omfattende.
I dag er det knapt noen nitte- eller hakadøl som klarer seg uten avisen. Det er nemlig her alle arrangementer blir annonsert, i tillegg til at viktig informasjon fra kommunen blir kunngjort her.

Avisen er et viktig talsorgan for alle beboere i bygda. Varingen har i dag en posisjon som enhver annen lokalvis bare kan drømme om!  Varingen har et opplag på ca 6.000 eksemplarer, og med nærmere 25.000 innbyggere i kommunen (2 kvartal 2021) betyr det at de aller fleste husstander leser avisen.

Avisen holder nå til på hjørnet av den nye delen av Mosenteret.

Nettside: https://www.varingen.no/

Avisen hadde tidligere lokaler i Hadelandsveien 673, her er bilder av det gamel bygget.