22. juli 2024

Varehans på Hagan

Jacobsgården «Varehans»

Jacobsgården ble bygd på eiendommen Fjellhaug omkring 1890. Det var børstebinder Jacobsen som bygde huset. Han var, utdannet i Tyskland. I forretningen solgte han et start spekter av isenkram, og også leker hørte med til vareutvalget.  Gården fikk fort navnet Jacobsgården etter Jacobsen selv.

I første del av århundret skiftet gården eier flere ganger, før Hans Melby overtok. Han var eier til han døde i 1958.  Det er etter han eiendommen ble kalt «Varehans». Melby var også bas under den årlige fløtinga i Nitelva.  Det har vært mange ulike virksomheter i gården.  

En Baklund drev bakeri til venstre i kjelleren og utsalg og kafé til høyre. 1 1920-åra drev Alfred Skarbovik og Jens Melby bakeriet.  

Fra midten av 20-åra drev Astrid Melby melkebutikk i gården.  Etter henne overtok Agot og Anders Sinober. 1 melkebutikken kunne ungene få kjøpt både glansbilder og godterier.  Bakermester Oskar Svendsen sto for drifta i bakeriet fra 1933 til 1938 inntil han flyttet til nybygd gård på Putten på Gjelleråsen.

Fra 1961 drev Eva og Hjalmar Hansen butikken, nå med jernvarer, sportsutstyr, maling og diverse annet, fram til gården ble revet i april 1996.  Hans Melby var onkel til Eva Hansen.