22. juli 2024

Middelalderkirken på Dal

I middelalderen omtales 2 kirker innenfor det nåværende prestegjeld, Hakadal og Nittedal. I 1723 ble de skilt ut som eget prestegjeld med Nittedal som hovedkirke og Hakadal som anneks. Kirken kaltes i eldre tid Dal kirke. Den ligger høyt og fritt over Dal-gårdene godt synlig når man kommer til Nittedal.

Den gamle middelalderkirken var svært lik Frogner Kirke som er avbildet. I motsetning til denne kirken som er helt restaurert, ble Nittedal kirke revet i 1868, året før den nye trekirken stod ferdig. Vinduene hadde antagelig innramming av hugget kalkstein og rundbuet overdekning.

Murene fra middelalderkirken er bevart i nærmere 1 meters høyde under den nåværende kirken. Foran den gamle kirken stod det et våpenhus. Dette ble første gang omtalt i 1662. Det var oppført av tre og ble bordkledd og bundet til kirkemuren.

I 1665 fikk kirken altertavle, det er denne som fremdeles finnes i dagens kirke. Da het det » I Corred befindes at vere giort it Nyt Alet og Altertaffle…., er forbrugt av 4 Tylter Bord».

I 1760 nevnes et tilbygg av tre for kirkegangskoner foran sydportalen.

Mer kan leses i eget hefte som finnes i lokalsamlingen til Nittedal bibliotek.

Det er reist et minnesmerke for kirken på Nittedal kirkegård.