21. mai 2024

Øyvann, Nedre og Øvre

Øvre og nedre Øyvann ligger ved Langvann/Elvann i Nordmarka. Nedre Øyvann er lettest tilgjengelig fra skogsbilveien som går mellom Langvann og Elvann. Det er flere muligheter for å sette opp telt ved vannene, og man får oftest være i fred.

Her er bilder av Nedre Øyvann – ganske idyllisk!