14. juni 2024
Nordre Movann

Søndre og nordre Movatn (Movann)

Movatn er et lite tettsted i Nordmarka i Oslo like ved grensen til Nittedal.

Nordre Movann juni 2021.

For å kjøre hit må man ta veien gjennom Maridalen. Gjøvikbanen har stoppested her, Movatn Stasjon.
Det går fine turveier og stier i området, Movatn er et flott utgangspunkt for mange turer inn i både Lillomarka og Nordmarka.

Det går dessuten sykkelveier både til Nittedal (sørlitangen) og langs Greveveien til Hakadal via Ørfiske.

På bildene ser man søndre Movatn, nordre Movatn ligger like inntil bare skilt av jernbanelinjen.
Jernbanestasjonen er ubetjent, og ble anlagt helt tilbake i 1900 som en del av tidligere Nordbanen, nå Gjøvikbanen.

På Movatn var det i gamle dager sagbruk, det finnes bilder tilgjengelig hos galleri Nor

Jernbanens stoppested på Movatn