14. juni 2024

Burås i Lillomarka

Burås er en tidligere Markaplass i Lillomarka (Nittedal kommune), beliggende mellom Movann og Sinober. I dag er det bare en hytte her, for hovedhuset ble flyttet ned til Movann, og kan sees i dag på østsiden av vannet, tvers ovenfor stasjonen.

Det er greit å ta seg inn til Burås både om sommeren og om vinteren. Det går blåsti hit fra nordsiden av Søndre Movann, og den går videre frem til Sinober. Det går også skogsbilvei hit fra Nordre Movann, og den er fin å sykle. Skiløypen fra Nordre Movann til Sinober går forbi Burås.

Fra gammelt av fortelles det at Lars Finne bodde på denne husmannsplassen i 1696. Han hadde «Svarteboka», og kunne mane hester. «Juger han som fortalte dette, så juger je», ble det ofte sagt.

Kilde: Skiforeningen