22. juli 2024

Skåltjern i Nordmarka

Skåltjern (336 moh) ligger i Nordmarka øst for Ørfiske og på vestsiden av høyspentledningene. Det antas at navnet henspiller på at tjernet ligger i en senkning i terrenget. Bekken sør i vannet renner ut i Ørfiskebekken på Sørlitangen. For å sikre vanntilførsel til Nitedals Krudtværk, ble tjernet i sin tid demmet opp. Øst for Skåltjern ligger Sameiekollen. Hyttene (foreninger og private) på Sameiekollen og ned mot Skåltjern har kjøretillatelse via Greveveien. For å komme til vannet kan man blant annet gå fra p-plassen i Sørliveien gog krysse jernbanen gjennom undergangen Luringen. Ta så stien stien nordover som går parallelt med kraftledningen til man kan se tjernet.

Kilde: ut.no