19. april 2024

Det gamle herredshuset på Mo

Fra det første herredsstyremøte i Nittedal ble avholdt i 1938 savnet man et eget herredshus. I mange år ble møtene avholdt på Mo gård, som lå omtrent midt i bygda. Det var derfor naturlig at kommunens første lokale ble bygget på Mo.

Huset ble reist i 1900 som kommunelokale, og er bygd i lett sveitserstil. Etter krigen ble den nordre fløyen av huset påbygd til samme høyde som resten. Stilen på dette var lik den opprinnelige delen.
Huset ble for få år siden vurdert som av stor lokalhistorisk verdi og derfor meget bevaringsverdig. På grunn av utvidelsen av det nye rådhuset måtte huset allikevel vike for fremskrittet.

Kontrasten til dagens rådhus og rådstue er meget stor.

Under kan du se bilder fra byggingen av det første trinnet som utgjør den søndre delen av dagens rådhus.

Ny og gammel tid. Bygging av nytt kommunehus ved siden av det gamle. Denne bygningen utgjør nå den søndre delen av dagens rådhus på Mosletta.

Når man etter hvert bygget ut rådhuset måtte det gamle kommunehuset til høyre rives for at man skulle få plass til nybygget. Nittedal Energiverk overtok lokalene til venstre og holdt til der i en årrekke før det ble solgt ut av kommunen.

Fotos: Nittedal Bibliotek  / Nittedal Fotoklubb