19. april 2024

Langs gamle veier opp Trondheimsveien

Sveiva, Bånkallrud gård og Gamle Rommen skole i Oslo

For alle som ferdes enten oppover Trondheimsveien er det noen bygninger som man lett legger merke til på vei oppover mot bygda vår. Selv om de ikke står i Nittedal, er de likevel en viktig del av historien for vår bygd, derfor tar  vi de med. Trondheimsveien har forøvrig lange røtter tilbake i tiden.

Sveiva Landhandleri

Sveiva Landhandleri
Sveiva i dag

Sveiva Landhandleri ble bygget som bolig i 1890 ved veien Sveiva. Navnet har opprinnelig noe med å svi eller brenne å gjøre. Tidlig i 1900-årene ble et rom i første etasje tatt i bruk som landhandleri. Her har både groruddøler og nittedøler handlet i det små helt til nærbutikken måtte gi helt opp i 1992. Sveiva forsøkte å beholde sitt gamle særpreg helt til slutten, med gammelt kassaapparat, kaffekvern og disk. De hadde også faste leveranser av varer til eldre og uføre i området. Gamle kunder kunne skrive under på at Sveiva var «den beste på jord».

Sveiva ligger i Trondheimsveien 551 og eies nå av Statens Vegvesen som forsøker å holde klenodiet ved like.

Bånkallrud gård

Bånkallrud Gård
Bånkallrud Gård

Bånkallrud gård eller bare «Bånkall» som den kalles i dag, het i norrøn tid Barnakalrud sammensatt av barnakarl, en kar med mange barn og rud som betyr rydning. Gården er nevnt i skriftlige kilder fra middelaldreren. Plassen var skysstasjon og skjenkested for plankekjørere og steinkjørere. Våningshuset er bygd sammen av to stuer med portrom mellom.G jennom portrommet gikk faktisk en gamle Trondheimsvegen.
Ifølge Arne og Arnfinn Bonkall ble det anlagt en mølle der i år 1822, denne mølla som ble kalt Bondkall brug var drevet av et vasshjul som da fikk vann fra Tokerudtjern. Det var riktignok ikke stordrift på denne mølla, for den var hovedsakelig beregnet på Bonkall gårds eget behov, men det var også folk fra nabogårdene som fikk malt kornet sitt her. Det er ikke andre spor etter denne mølla enn noen steiner på vestsiden av Tokerudtjern og møllesteinen som ligger på Bonkall gård.

Bånkallrud i Trondheimsveien 640 er et sjeldent kulturminne, og er nå fredet. Den gamle skysstasjonen er ennå godt synlig i landskapet og vel verdt å ta vare på.

Gamle Rommen skole

Gamle Rommen Skole
Gamle Rommen Skole

Rommen (Rommi) skole ligge like ved siden av Sveiva, og ble oppført i 1861 på Søndre Rommen gård. Navnet kommer av Raumvin sammensatt av folkenavnet raumar fra Romerike. Rommen skole ble nedlagt i 1911 til fordel for den nye Grorud skole. Rommen markerer et skille i norsk skolehistorie fra 16860, da de faste skolene etter den nye skoleloven overtok fra omgangsskolen. Rommen ble berget i siste liten av lokale ildsjeler i Grorud historielag.