21. mai 2024

Glittre Gård

På Glittre gård er det et yrende dyreliv med blant annet høner, gjess, ender, griser, sauer, hunder og katter.

Slik har det vært siden Thomas Arnheim og Kjell Myhrer overtok gården.

Siden 2005 har de holdt på med Inn på Tunet – virksomhet her på gården. De ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård.

Tilbudet på gården er delt i 4:

Alternativ skoledag

Et tilbud til enkeltelever fra Li Ungdomsskole og Kirkeby barneskole, brukt både som «premie» eller som alternativ læringsarena for elever som har ekstra utfordringer eller som trenger ekstra utfordringer.
1-2 elever onsdag og fredag kl 9-13. Jobber med dyrestell og lettere gårdsarbeid, elevene lager lunsj. Tomas jobber med dette.

Avlastningshjem

1 barn hver tredje helg på oppdrag fra Barneverntjenesten i Nittedal. Deltar i gårdsarbeid og familielivet som en av familien. Dette har vi også holdt på med siden 2005.Glittre Gård

Grønt Arbeid

På oppdrag fra NAV har Miljøhuset Gnisten gjort avtale med oss om Grønt Arbeid for 5 deltakere. Deltakerne har historie innen rus og /eller psykiatri. Vi jobber opp mot det øvrige arbeidstreningstilbudet i Miljøhuset Gnisten, og har stor nytte av miljøarbeidere hos NAV. Disse gir på en fin måte viktig drahjelp og motivasjon hos deltakerne.

Vi har fokus på oppmøte, regelmessighet og nettverksbygging. Arbeidsoppgavene spenner fra dyrestell, snekring, vedlikehold av bygninger og maskiner, hagebruk og naturpleie. Fysisk aktivitet og tilberedning av måltider er også viktige momenter. Kjell jobber med dette.
Nabogården Kirkerud har tilsvarende tilbud, med hovedfokus på hagebruk, skog, natur og musikk.

Demensforebyggende aktivisering

Døli Pleie- og Omsorgssenter og Skytta Bo- og servicesenter har hver tirsdag og onsdag grupper på 4 – 6 dagbrukere på gården kl 8-14. Her er det fokus på dyrestell, natur, fysisk aktivitet, hunder, kjøkkenhage og måltider. Bodil og Harald jobber med dette, sammen med 2 veiledere fra kommunen. De har med seg mat til frokost og middag. Dette var et prosjekt i 2010, og er nå tatt inn i faste budsjettposter.

glittre3

Hjemmeside

Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.