22. juli 2024

Rotnes Bruk – et storgårdsmiljø med historie tilbake til eldre jernalder

Rotnes Bruk er et vakkert gårdsbruk med historie tilbake til eldre jernalder.

Gården ble ryddet i eldre jernalder, ca 800 f.Kr. Navnet ble uttalt ”Røttnes” fram til våre dager, men de fleste uttaler i dag navnet med o.
Gården har huset mange eiere og spennende personligheter.

I gammelnorsk tid kom Rotnes under den kongelige Mariakirken i Oslo og i tiden fra 1725- 1734 holdt Biskop Bartolomeus Deichman til på gården. Christian Anker bygde gårdens hovedbygning i 1753. Her ble kunstmalerinnen Anette Birgitte Anker født (1851-1885). Statsminister Peder Anker bodde på Rotnes Bruk i 1823 men solgte i 1824 eiendommen til svigersønnen Grev Wedel Jarlsberg.

Fra 1849 til 1930 hadde gården 10 eiere. I 1930 flyttet Hans With til Rotnes og gjorde et omfattende restaureringsarbeid, for dette arbeidet ble han belønnet med Arkitekturvernprisen i 1979.

Rotnes Bruk har hatt stor betydning for utvikling av Rotnesområdet. Gården har siden 1500 tallet hatt nær tilknytning til elven, med fløting av tømmer, sagbruksdrift og mølle. I dag går det gamle industrianlegget under betegnelsen :Mølleparken, og huser næringslokaler, og boliger. Nittedal Bygdesamling hadde tidligere også tilholdt her, men flyttet til den gamle Hagen skole.

Rotnes Bruk har drevet kraftverk i Nitelva siden 1906, med unntak av perioden mellom 1977- 93.
I dag er det gamle kraftverket fra 1940 restaurert, og leverer strøm til gården, industrianlegget og til det offentlige strømnettet i Nittedal.

Det er drevet med hest på gården siden 1950. De driver i dag oppstalling for private ridehester og galopphester. Gården har 200 mål dyrket mark.

Det tidligere grisehuset på tunet ble i 1950 ombygd og restauret av arkitekt Magnus Poulsson, og fremstår som et vakkert hvitkalket teglstenshus. Grisehuset ble igjen bygd om, denne gangen til et stemningsfullt og unikt kurs- og selskapslokale til sluttede selskap. Selskapslokalene åpnet våren 2004.

Eiendommen har ca 2000 mål skog. Gårdsskogen lå i et belte fra Nitelva til Ørfiske, Da jernbanen kom ble Tymyrhaugen solgt fra som hyttetomter. Resten av skogen er i Gaustadmarka på østsiden av dalen.

Rotnes bruk ble i 1990 nominert til Kulturlandskapsprisen. I dag er eiendommen klassifisert som kulturmiljø og kulturlandskap med nasjonal/regional verdi. Det er skrevet en egen kulturlandskapsplan for deler av eiendommen.

Ønsker du å vite mer om Rotnes bruk?

Les mer historisk stoff om bruket.

Besøk gårdens hjemmesider på:
www.rotnesbruk.no

Rotnes Bruk 1

Eiendommen eies og drives i dag av Andreas Bredal Wessel og Margret Lie Wessel.

Hjemmeside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.