21. mai 2024

Glittre Sanatorium

Norge var hardt rammet av tuberkulose og økningen var stor frem mot år 1900. Flere private sanatorier tok seg av pasienter med tuberkulose.

Overlege Klaus Hansen foreslo imidlertid allerede før 1900 at Staten skulle bygge statssanatorier i hele landet. Det ble derfor opprettet seks statssanatorier, det var Vensmoen i Nordland, Reknes i Molde, Luster i Sogn, Landeskogen i Setesdal, Ringvoll i Trøndelag og Glittre i Hakadal.

Glittre Sanatorium hadde allerede eksistert i lang tid som privat sanatorium men Staten begynte bygging av et nytt sanatorium etter overtakelse av eiendommen i 1920-årene. Glittre «nye» sanatorium sto ferdig i 1925 og ble tatt i bruk i 1926. Sanatoriet hadde plass til ca 160 pasienter, men pga. stor pågang var pasienttallet ved enkelte anledninger oppe i over 180.

Mange pasienter ble behandlet for sin tuberkulose på Glittre Sanatorium og etter hvert avtok sykdomstilfellene og det kom en sterk nedgang, særlig etter krigen da man fikk antibiotika. Glittre Sanatorium gikk over til å bli et generelt lungesykehus, særlig etter siste verdenskrig. Staten drev sykehuset frem til 31. des 1990. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) overtok institusjonen fra 1. januar 1991.

Klinikken ble nedlagt våren 2018 og flyttet til nytt sykehus på Gardermoen som erstatter Glittreklinikken.

Glittre Sanatorium 1928