22. juli 2024

Rotnes Sag

Rotnes Sag er nevnt i det første sagmanntallet fra 1610, men saga er eldre enn som så. Den er blant annet nevnt i kapitelsjordboka fra 1595. På det meste har det vært tre forskjellige sagbruk på rekke og rad, dette var på 1600-tallet engang. Det hørte også til en «Ørfiske vann sag som i 1683 hadde ligget øde i tre år på grunn av mangel på tømmer.

I 1688 valgte man å kutte ut to av disse sagene, og beholdt to av sagbrukene langs Nitelva. Øvre og nedre Rotnes Sager var i bruk i flere hundre år.

I 1906 ble saga flyttet en halv kilometer lenger nord langs Hadelandsveien , da brukets første elektrisitetsverk kom i drift.

Sagbruket og høvleriet kom like etter 1930 i drift året rundt og ble etterhvert modernisert og bygd ut, og produksjonen økte betraktelig.

Maxbo Nittedal, Rotnes Bygg A/S hadde tidligere tilhold på sagtomta.