14. juni 2024

Tidligere Holm Skole

Holm skole stod ferdig bygget i 1899, og ble bygget på en del av grunnen til Nordre Holm. Man hadde siden 1851 arrangert fast skole på flere steder i nærheten av prestegården ved Nittedal Kirke.

Skolen hadde i 1899 plass til både storskole og småskole.

Læreren bodde i nordenden av huset med sin familie. Han hadde bruksrett til jorda og kunne holde kyr og dyrke poteter, noe som inngikk som del av lønnen.
Læreren i denne kretsen hadde også jobben som klokker i kirken, og elvene fikk av og til fri en time når det var begravelse i skoletida…
Det kom etterhvert flere fag, og man måtte bygge et nytt skolehus. Bygningen stod ferdig i 1921.

Den kvinnelige vaktmesteren hadde hele ansvaret for vask og tilsyn og ikke minst fyring. Ved og koks skulle bæres inn, og skolen være varm når elevene kom på skolen. Lærerne stod for fyringen i skoletida.

I 1942 var skolen stengt en periode da Nasjonal Samliong krevde at alle lærere skulle melde seg inn i Norges Lærersamband.
Under krigen ble storskolen for en periode flyttet til Slattum skole mens småskolen forble på Holm. Etter krigen ble alt normalisert igjen.

I 1960-åra skjøt husbyggingen fart i Nittedal. Det ble tatt en upopulær beslutning å samle alle småskolebarn på Holm og storskolebarna på Slattum skole, noe som skapte forargelse, men dette roet seg ned etter som tiden gikk.

Skolen hadde nærmere 120 elever på slutten av 70-tallet, dette sank etter at Ulverud grendeskole ble bygget.
Så fulgte mange år med trussel om nedleggelse, senest i 1994 fikk skolen skolefritidsordning.
Skolen ble så senere lagt ned.

Kilde: Heftet «Holm skole 100 år 1899 – 1999».