14. juni 2024

Hakadal Stasjon

Hakadal Stasjon ble oppført ca 1900 og består av godshus og uthus. Den er tegnet av arkitekt Paul Due. Bygningen er oppført i laftet tømmer i dragestil uten ytre kledning.

Stasjonsbygningen ble laget av Strømmen Trævarefabrikk, og er meget typisk for den nasjonalromantiske stilen. Stasjonene av denne typen er blant de mest særpregede vi har i landet. Bygningene ble produsert som prefabrikerte hus på Strømmen. Hakadal Stasjon ligger nær Hakadal Værk, og skal være den best bevarte av alle stasjonsbyggene som finnes igjen.