14. juni 2024

Ola Stua

Ole Stua ble født på husmannsplassen Stua under Nordre Skøyen i 1848. Han døde i 1922. Som ung mann levde han sterkt med mye festing og slåssing.

Men så ble han vekket og sluttet seg til frimenigheten i bygda, som ble ledet av en maler Eng, som arbeidet på Aas gård i Hakadal.

Ole overtok etter ham og virket som prest og leder for menigheten resten av livet sitt.

Sektens gudstjenester ble holdt i Stua, men også på Rulse i Hakadal. Menigheten fikk godkjent egen gravplass i Stua, og der ble Ole begravet.