21. mai 2024

Husmannplassen Lysaker i Hakadal

Denne plassen ligger på Holmsida i Hakadal vest for jern-banen oppe i skogen. Dette er den innerste plassen i veien og her finner vi ett av Norges best bevarte husmannsplassamfunn.

Slik det ser ut her i dag, så det ikke ut tidligere, på gamle bilder kan vi se sammenhengende jorder fra elva og langt oppover i lia. Løvenskiold plantet til innmarka på husmannsplassene på 1950-tallet.

Noe av den gamle innmarka er nå tatt tilbake som beiteland for dyra. Hele åtte husmannsplasser liggerpå rekke og rad. Flere av navnene på plassene lever som familienavn i bygda.

Fra Lysaker kan man gå videre til Nøkleby på tråkket sti gjennom skogen.

Kilde: Turkameratene i Nittedal