22. juli 2024

Svingbakken

Svingbakken var husmannsplass under Strøm.

Lars Amundsen fra Fredrikstad var husmann på Svingbakken fra 1853.

Husmann pliktet å arbeide i 10 dager på Strøm i hver onn.

Sønnen Jens var kjent for å snakke bakvendt og det går mange risper etter han: ”Ein gong Gunerius Pettersen bau’n ei krone for å høgge famnved, svara’n: Je setter itte øks i høgg eller kubbe i ved uten ei mark famn.” Ein annan gong hadde en kalv vørten borte for’n, og ’n Jens måtte ut å leite.

Et stelle gikk’n innom og spørde: ”Døkk har itte sett en kveld her i kælv. Svart var’n kvit, framma var’n bak. Tommarsfinger hadde’n så lange som hønna mine.”

Plassen ble solgt til John Eleffsen i 1901 og solgte den videre til Mustads sangkor  i 1948.

Plassen er nå i privat eie.

Kilde: Nittedalsturene.