14. juni 2024

Hyttene i Nittedal

Det er vel kjent at blant annet områdene rundt jernbanestasjonene var hytteområder. Det var enkelt å komme seg ut fra Oslo og «ut på landet» med tog. Fra 70-tallet endret dette karakter da man startet å bygge eneboliger i disse områdene. Vi har heldigvis klart å få tatt bilder av noen av hyttene før de ble revet.

Hytte som stod til nedfalls innerst i Høgdaveien på Tumyrhaugen.

Før man bygget en lavblokk i Utsiktsveien 5/7 på Tumyrhaugen  lå det en hytte på denne store, flotte eiendommen som har utsikt over store deler av bygda. Bildene over viser denne. Bildene av hytta ble tatt i 2002 like før den ble revet.

Den nederste hytta lå nesten innerst i Høgdaveien før den måtte vike for nytt hus. På bildet under vises en gjengrodd hytte innerst i Sagerudstubben på Rotnes.

Det er også eksisterende hytteområder i bygda blant annet på Holterkollen på Romeriksåsen men de fleste steder har boligbebyggelsen tatt over.