14. juni 2024

Byggingen av Stasjonsveien på Rotnes

Da Nordbanen i slutten av forrige århundre var under bygging, hadde jernbanen også utarbeidet planer om ankomstveier til stasjonene og stoppestedene.

Nittedal kommune ble tilbudt kr. 13.500,- for å bygge veien opp til Nittedal Stasjon (dengang kalt Rotnes stoppested). Herredstyret besluttet i møte 31. oktober 1896 å garantere fri grunn samt fremtidig vedlikehold for det tilbudte beløp. Man ville samtid forelegge saken for amtsingeniøren for å undersøke om tilbudet var tilfredsstillende.

Etter nærmere undersøkelser fant amstingeniøren at omkostingene med å bygge Stasjonsvegen på 1350 m vil koste kr. 17.000,- – noe som jernbanen da gikk med på.

Arbeidet med å bygge veien var ferdig  14. oktober 1899. Den formelle avleveringen skjedde først høsten 1901. Kontraktør Ludvig Nilsen Lie utførte arbeidene.

I 1940 så man behovet for utbedring og breddeutvidelse, fordi trafikken var stadig økende på grunn av den økende bebyggelsen i stasjonsområdet. Nittedal formannskap søkte om fylkesbidrag, noe vegvesenet fant rimelig. Omkostingene var beregnet til 75.000,- kroner. Arbeidet var først ferdig i 1950. Prislappen var 76.549,- kroner.

Stasjonsveien har etter dette igjen blitt forbedret, asfaltert, og man har også fått fortau langs hele veien. Veien er sterkt trafikkert da dette er eneste ankomstvei til alle beboere i stasjonsområdet.