21. mai 2024

Marit Aabel – billedkunstner og lokal kulturarbeider

Tekst og foto: Lars G. Andersen. Artikkelen stod på trykk i NittedalsGuiden 2011.

Marit Aabel er billedkunstner. Hun vokste opp i Hakadal og vendte tilbake til bygda for noen år siden.

Bildene hennes inviterer til oppdagel­sesreiser inn i farge og form, på leting etter en stemning eller et vagt minne. Vi ønsker å bli bedre kjent med kunst­neren, arbeidene hennes og hennes engasjement i lokalsamfunnet.

Det er greiest å begynne med begynnelsen. Marit vokste opp i Hakadal sammen med to søsken. Hjemmet deres var Elverhøy, ved Verkensdammen. Der ble Marit født. Elver­høy er en ca 300 år gammel bygning og del av Hakedals Verk. Faren arbeidet som forst­mester for Løvenskiold, i det såkalte Hyt­ten distrikt. På arealer i direkte tilknytning til Elverhøy, drev familien planteskole. Man dyrket frem granplanter og leverte til hele Nordmarka.

Marit visste tidlig hva hun ville. Det var vel kunstnerblodet i Aabel-slekta som gjorde seg gjeldende. Allerede som 14 åring fikk hun privatundervisning ved en barnekunst­skole i Oslo. Det var Marits eget initiativ. En dag i uken tok hun toget inn til byen etter at skolen var slutt.

Dette vitner om målbevissthet og selvdisi­plin og stemmer det bra med det inntrykk man får når man besøker Marit i hennes hjem og atelier i Fuglåsveien.

Atelieret ligger i 2. etasje en gammel kjøpmanns­bygning, øverst oppe i ”Møienbakken”, for den som er svært godt lokal­kjent. Store vinduer gir nok lys. På veggen ved trappeavsatsen henger portrettbilder av Marits barn, som hun selv har malt. I selve atelieret har Marit flere bilder i arbeid. Hun arbeider systematisk men sikrer seg inspirasjon gjennom å bear­beide flere verk parallelt. Hun har en stor produksjon. Det ene bildet blir som en sur­deig for det andre, sier hun. Når spørsmåle­ne stilles slik at hun må inn i arkivet, går det greit. I en bokhylle i et knøttlite kontor med en PC og et skrivebord, står brevpermer på rekke og rad, datert og inneholdende all mulig korrespondanse og avisutklipp gjen­nom mange år bakover.

På samme måte som Marit arbeider med flere bilder samtidig, har hun vært, og er fortsatt, engasjert i mange andre prosjek­ter, både med kunstnerisk tilsnitt og av mer administrativ karakter.

Ett eksempel er hennes engasjement for lokalmiljøet gjennom realiseringen av ideen om et spel fra jernverksmiljøet i Hakadal. Hun kalte det Etterklang. Sammen med elever og lærere ved Hagen skole ble det skapt et undervisningsopplegg som munnet ut i et hyggelig forsommerarrangement, der temaene var jernverksdriften, borgerskap og arbeidere, St. Hans feiringen ved Verket, og andre lokalhistoriske hendelser. Marit hadde ide til manus og utviklet dette videre i samarbeid mednmprofesjonelle folk til in­struksjon og scenografi. Elevene var både skuespillere og kulisseprodusenter. Av an­dre eksempler er spel for Nord-Trøndelag teaterverksted. Hun har virket for kunstne­res ve og vel, nå som styremedlem i Bilden­de Kunstneres Hjelpefond. Interessen for lokalhistorie kommer til uttrykk ved at hun sitter i Styret i Romerike Fortidsminnefore­ning. Hun har også undervist som høgskole­lektor ved Levanger lærerutdanning.

Marit Aabel begynte studiene ved Statens kunstakademi 19 år gammel. Året etter flyt­tet hun til Oslo.
Hun har en klassisk kunstutdannelse. Hva betyr det egentlig, å ha en klassisk kunstut­dannelse? Det korte svar er at utdannelsen da innebærer at man som student må gjennom mange fagdisipliner, rent håndverksmessig og være øvet i mange tradisjonelle teknikker og introdusert for kunsthistorikken. I hen­nes studietid ble denne utdanningstradisjo­nen sterkt utfordret. Radikale krefter ønsket å fri seg fra det de oppfattet som konserva­tive og konserverende utdanningsmetoder.

Marits bilder var figurative inntil 1982/1983. Siden den gang har hun arbeidet i et orga­nisk, men mer abstrakt formspråk.

Figurativt eller abstrakt, kunstneren står overfor de samme utfordringer i komposi­sjon av form, flate og farge. Marit har hatt 50 separatutstillinger. Nå arbeider hun med en utstilling som skal vises i Arendal. Deretter blir det utstilling i Nittedal høsten 2011. For Marit er det ikke slik at hvert verk er et mål i seg selv, definert ved arbeidets begynnelse. Det er snarere slik at hun har noen grunn­ideer med rot i naturalisme og estetikk, lys, luft og nær virkelighet. Verkene vokser frem og nytt oppstår, nærmest i en dialog.

Den beste måten å forstå dette på er å se bil­dene. Marit arbeider i olje og akryl. Bildene hennes er ofte mangetydige, i den forstand at de ved første øyekast fremstår som en abstrakt komposisjon, der virkemidlene er kraftige farger satt mot hverandre. S tude­rer man dem nærmere, hender det at figu­rer og scener trer fram, enten det er kunst­nerens bevisste mening eller betrakterens fantasi som gjør seg gjeldende. Maleriene der hun har arbeidet med acryl gir fargenes intensitet og lysende gjennomskinnelighet en eventyraktig opplevelse.

Note:

På Kulturuka på Kirkerud høsten 2015 viste Marit Aabel utstillingen «Åkerlandet flyter». På åpningen av utstillingen fortalte hun om kunsten sin. Utstillingen var åpen i forbindelse med de andre arrangementene.

MaritAabel1

Landskap, 2002

marit aabel

LandTuntreet, 2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.