19. april 2024

Sverre Morken

Sverre Morken er født 19. april 1945, og vokste opp på et småbruk i Folldal med Rondane som nærmeste.

Han flyttet hit til Nittedal i 1977.

Han seilte på Østen og Australia som ung mann. Deretter utdannet han seg som treskjærer og i bokkunstfaget i Oslo.
I Norges Banks seddeltrykkeri har han vært grafiker siden 1972 med ansvar for design og gravering av forsidene på pengesedler. I over 30 år har han gravert frimerker for Posten Norge.

Da løven i riksvåpenet skulle omarbeides for noen år siden, var det Morken som fikk ansvaret for oppgaven.

På 50-kronerseddelen har han portrettert eventyrfortelleren Peter Christen Asbjørnsen. Vi kan se et glimt av vannet Ørfiske og dermed Nittedal i bakgrunnen.

I flere sammenhenger har Morken hentet motiver fra vår kommune. Frimerkene med landpostbudet Roar Ramstad foran plassen Mago nord i bygda og steinhoggeren Roll Molander i steinbruddet på Gjelleråsen. Det er fint at personer og steder i bygda vår på denne måten er blitt brukt til å illustrere noe allment i det norske folkets liv og historie.

I 2004 fikk Sverre Morken overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull. Sverre Morken mottokk denne æresbevisning for sin innsats innenfor grafikk og design. Hans arbeid med sedler og frimerker har vært et vesentlig bidrag til at norske sedler og frimerker har fått internasjonal anerkjennelse for sin høye kunstneriske standard og ofte fremstår som eksempler i estetisk utforming.

Morken har i løpet av 30 år designet mer enn 150 frimerker. Dette arbeidet har resultert i en rekke internasjonale priser. Blant annet har norske frimerker blitt kåret til verdens vakreste. Sverre Morken vant i 2003 stor heder for frimerkene utgitt til 100-årsjubileet for Nobels fredspris. Han er også tildelt «Merket for God Design» sammen med Enzo Finger for frimerket utgitt til markeringen av H. M. Kong Olav V’s fødsel. Morken har laget ti prosent av alle norske frimerker som er gitt ut siden 1855.

Nå har Sverre Morken blitt pensjonist, og har sluttet som 1. grafiker i Norges Bank. Men han er stadig full av den samme virkelysten og skapertrangen.

Morken har nå flyttet tilbake til Folldal og har eget atelier og galleri i Nord-Atndalen.

Foto: Kirkens Bymisjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.