19. april 2024

Søndre og Nordre Måsjøen i Nordmarka

Søndre Måsjøen

Måsjøen, Søndre og Nordre, to små vann helt nordøst i Oslos del av Nordmarka, begge ligger i både Oslo og til Nittedal, 392 moh. Vannene får tilløp fra Svarttjernet sørøst for Skinnskattberget der grensen mellom Oslo, Lunner og Nittedal møtes, og har avløp sørøstover til Trehørningen. Måsjøen ligger mellom Stålmyra og Hakkloa på skiløypa mellom Stryken og Kikut, skiløypa går over Nordre Måsjøen.

Sykler man opp fra Hakadal Verk via Trehjørningen passerer man begge vannene på vei til Hakkloa og Stryken.

Kilde: Oslo Byleksikon

Søndre Måsjøen