21. mai 2024

Nittedal Kirke

Den utgaven av Nittedal kirke slik vi kjenner den ble innviet 12. desember 1869. Kirkebygningen var som i dag en enskipet trekirke, og har ikke blitt vesentlig forandret siden den gangen. Det var arkitekten J. W. Nordan  som tegnet kirken, og den ble oppført i tømmer av byggmester G. Johnsen fra Nes. Kirken ble svært dyr, og i 1869 fikk Nittedal sogn innvilget et lån på hele 4000 spesiedalere i Opplysningsvesenets fond. Dette medførte at alle gårdbrukerne i hovedsognet måtte ut mede en ekstra kirkeskatt året etter på 3611 spesiedalere.  

nittedal kirkelufta2

  Nytt orgel og panel hadde man ikke råd til i begynnelsen, men det løste seg i 1873 i form av en gave fra en utflyttet nittedøling, landhandler Christiansen på Elverum, som donerte 500 spd til nytt orgel. Man fikk også panelt og malt kirken med midler man fikk fra Kornmagazinsfondet i Sparebanken.   I 1876 fikk man en holdningsendring i landet i forbindelse da Foreningen til Fortidsminnemerkers Bevaring sendt ut rundskriv til kommune om å underrette foreningen ved endring, nedriving og forandringer av kirkebygg. Hadde dette skrivet kommet 10 år tidligere hadde kanskje ikke kirkebygget sett ut som nå, man hadde kanskje beholdt den tidligere Olavskirken.    Kirkestedet har lange aner tilbake i tiden, noe som du kan lese mer om her.

nittedal kirke 5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Den mest synlige endringen siden kirken ble bygget er at man har fjernet minitårn som stod plassert på hvert hjørne av det koppertekkede tårnet. Disse ble sannsynligvis fjernet for de ble for vanskelig å tekke om.   I 1962 oppnevnte man en komité som skulle sørge for oppussing og reparasjon til hunderårsjubileet i 1969. Det ble gjort en del arbeider, man tok opp gulvet og fjernet en del masse slik at de gamle murene fra middelalderkirken skulle bli synlige for skuelystne. Det ble laget adgangsvei ned bakerst i kirkerommet. De gamle gulvbordene ble slipt og lagt på plass etter at gulvet ble isolert. Man satte inn nye vinduer og innervinduene i kirkeskipet og i begge sakristiene fikk blyinnfattet antikkglass. Det ble innredet et nytt om i tårnet, og satt inn ny trapp. Oppslutningen fra bygdefolket var overveldende og man mottok en rekke gaver. Den første gudstjenesten i den nyrestaurerte kirken fant sted 28. september 1969, og daværende biskop Per Lønning var tilstede.     

nittedal kirke 3
nittedal kirke 4

Menigheten i dag   Kirke har i dag 350 sitteplasser.   I dag består staben av en rekke ansatte og frivillige, Hvem som gjør hva kan leses på Nittedal kirkenes hjemmeside.   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.