14. juni 2024

Nordre Skøyen Gård

Bottel Skøyen er ansvarlig for vedsalg

Nordre Skøyen er en gammel familiegård som ble skilt ut fra hovedgården Skøyen i 1819. Det er nå den 6. generasjonen som eier og driver Nordre Skøyen, og 17. generasjon når vi inkluderer hovedgården. 

Hovedgården er delt i 4 Skøyen-gårder som alle eies og drives av Skøyenslekta. Det er dokumentert at den samme familien er eiere/brukere av gården siden 1620. Før den tid er det lite dokumenter å finne og de foregående brukerne på Skøyen er kun omtalt ved fornavn.
Gården består av 125 dekar dyrket jord og 663 dekar produktiv skog – vesentlig gran.

Innmark
I tillegg til 125 dekar på Skøyen eier vi også 100 dekar jord i Hakadal, en mil nord for gården. Vi leier 125 dekar og sår for naboer.  Til sammen blir det 775 dekar å så og høste. Samarbeidet med naboer gjør oss i stand til å drive moderne og rasjonelt med lave maskinkostnader pr. dekar. Vi dyrker havre, bygg og gras til ensilering, høy og beite. Av og til dyrkes også oljerybs og høsthvete.

Dyr
Vi har kombinert svineproduksjon med 30 purker i smågrisproduksjon. Alle smågrisene blir fôret fram til slakt, – ca 500 griser i året. Vi har 5 egne hester til avl, arbeid og hobby, og har 11 hester i oppstalling for andre folk. Gården hadde 2 arbeidshester i gamle dager, men den siste hesten forlot gården sammen med kuene i 1963. Hestens arbeid ble overtatt av traktoren og den første traktoren kom i 1951. Etter mange år uten hest på gården, kom det hester igjen i 1991, – en engelsk fullblodshest og en norsk dølehest.

Nordre Skøyen gård drives av Elin og Pål Skøyen.

Andre oppgaver
Bottel Skøyen produserer og selger også fyringsved, vi leier ut stallplasser og vi tar på oss leiekjøring med såmaskin og høypressing.    

Kontaktinfo:

Elin og Pål Skøyen
Nordre Skøyen Gård
1482 Nittedal
Tlf: 67 07 28 85
mob. Pål: 957 88 151
mob. Elin: 957 72 885
epost: epskoyen@online.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.