22. juli 2024

Solvang Sommerkafe

Solvang Sommerkafe ble oppført i 1929, og var forløperen til nåværende Morten’ Kro, som forøvrig ble etablert i 1965. Solvang som tidligere var en husmannsplass, ble skilt ut fra Holum Gård i 1923.

Kafeeen var et populært stoppested for bilister i de årene det eksisterte.

Bildet over er etter et originalmaleri fra 1936.