14. juni 2024

Skolens utvikling i Nittedal og Hakadal

Bilder fra Nittedal

Skoler har vi hatt i omlag 200 år i Nittedal og Hakadal. Det begynte med omgangsskole. Den første, faste skolen fikk vi på Hakadals jernverk, nærmere bestemt på Nes. Siden fikk vi folkeskoler på Holm, Hauger og Nordby i Nittedal, og Kirkebyhaugen og Hagen i Hakadal. Den siste skolen er i bruk i dag, men de fire andre er erstattet av Slattum, Rotnes og Kirkeby. I tillegg til disse fikk vi i 1970-årene mindre barneskoler på Sørli og Ulverud. Disse to skolene er senere utvidet. I 1995 ble ny barneskole i Holum skog, Holumskogen skole, tatt i bruk.

Den eneste undervisning utover 7-årig folkeskole vi hadde i bygda før 1960, var framhaldsskole. Det året var Nittedal en av de første kommunene som begynte med ungdomsskole, dvs. at kommunen la om til ni-årig grunnskole. Det var en reform som gjorde slutt på at så mange av bygdas 14- og 15-åringer måtte reise til Oslo for å gå på realskolen. Bygda har i dag tre ungdomsskoler: Hakadal, Nittedal og Li.
I 1968 ble det opprettet en midlertidig klasse i husstellfag og en klasse for maskin- og mekanikerfag i lokaler leid av Nittedal ungdomsskole. I 1972 fikk vi så Nittedal gymnas, som holdt til først på Nittedal ungdomsskole, og så i den gamle skolen på Kirkeby. Det var starten til den nåværende videregående skolen på Bjertnes.

Nordby Skole ca 1855

Høsten 1976 tok undervisningen til i de nye lokalene på Bjertnes. Men da var det laget nye skoleplaner. Gymnaset var blitt til studieretning allmennfag, og i tillegg hadde skolen fått undervisning i flere yrkesfag: Mekaniske fag, tømrerfag, elektrofag, handels- og kontorfag, husholdningsfag, helse- og miljøfag – altså dagens kombinerte videregående skole. I årene fra 1994 til 1997 er Reform 94 gjennomført på alle trinn i skolen. Skolen har etter reformen 5 studieretninger: Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag; studieretning for helse- og sosialfag; studieretning for byggfag; studieretning for elektrofag; studieretning for mekaniske fag.


Teksten er skrevet av Tom Christophersen.

Rotnes Skole ca 1960