19. april 2024

Mattias Skytter på Laskerud (Matthias, Mattis)

Mattias Skytter, eller Mattis Bjørneskytter som han også ble kalt, ble udødeliggjort gjennom Asbjørnsen og Moes eventyr «Matthias Skytters Historier».

Han ble født ca 1778 og var sønn av Per Eriksen som var gift med Sara Mattisdatter fra Ørfiske.

Mattis vokste opp på husmannsplassen Laskerud som opprinnelig lå under Mo Gård, som i 1664 hadde tre husmenn på Laskerud, Burås og Mostua. Ingen vet hvem av dem som var husmann på disse plassene. Laskerud lå i skogen litt sør for Ørfiske-oset, 340 meter over havet. Plassen Laskerud skal ha ligget høyt og fritt med vakker utsikt over Romeriksåsene.

Sagnet sier at plassen skal ha fått navnet etter finnen Lasken som var en av mange finner som kom til våre trakter på midten av 1600-tallet. Den første husmann man med sikkerhet vet bodde på Laskerud er Erik Olsen som var født i 1647 i By sogn i Värmland. I 1710 fortalte han at han hadde vært rytter i seks år i siste krig, og at han rømte til Norge etter at den norske armé brant ned deres «traktement og kvarter».
Etter at han hadde rømt til Kristiania kom han i tjeneste under enken etter den tyske slottspredikanten magister Joachim Lobe som eide Døli i Hakadal. I 1682 flyttet Erik til Laskerud, og giftet seg ti år senere med Marte Monsdatter fra Nittedal. Hun døde få år etter, og han giftet seg på ny med Marte Jensdatter. Erik druknet i Ørfiske før jul i 1719.

Skiftet etter ham viste at han var en driftig kar, for han bygde både ny stue og nye uthus på Laskerud. Han hadde også en del dyr på plassen.

Det var i 1836 at P. Chr. Asbjørnsen traff Mattis som var sønn etter Per Eriksen fra Hakadal. Skytteren var full av gode fortellinger om underjordiske og Asbjørnsen var flink til å få den gamle på glid. Mattis var en meget fantasifull beretter, og han påstod at historiene var sanne, og at de underjordiske, huldrene, trollharene og nissene han fortalte om virkelig eksisterte.
I bygda ble han bare kalt Mattis Bjørneskytter, neppe uten grunn.

Det var en av Mattis yngre brødre, Anders, som overtok Laskerud. Han døde av at han fikk et tre over seg i 1850.
Laskerud kom inn under Nordmarksgodset i 1814, da eieren av Mo gård solgte denne plassen og Burås til det Ankerske fidelkommiss.

Matthias Skytters historier er morsom lesning, vi anbefaler at du tar deg tid til å lese stykket.