21. mai 2024

Vågedammen (Waage Dam) i Nittedal

Vågedammen ligger i nordenden av det som nå betegnes som «Kruttverket» i Nittedal.

Dammen lå i tidligere tider inne på Nitedal Krutværks område. Det ble senere bygget mer industri rundt vannet.

Området rundt har de siste årene hvert preget av forfall og nedlagt industri. Dette har dessverre ført til stor forurensning av vannet.

Nå er hele området og utbygget dammen ligger den sentralt mellom eneboliger, rekkerhus og lavblokker.

Selve vannet ligger svært idyllisk til, og planen er at dette vil bli opprustet til badeplass . På grunn av den kraftige forurensningen er det fremdeles ikke mulig (sommeren 2020).

Vågedammen 2013, før utbyggingen: