22. juli 2024

Ørfiske – vannet i Nordmarka

Ørfiske betyr «vannet med det rike fiske». Det er Oslo Kommune som har ansvaret for reguleringen av vannet, selv om mesteparten av vannet ligger i Nittedal Kommune. Vannet er et yndet turmål for bygdas turgåere. Ved sørvest enden ligger plassen Fredrikstad. Plassen er nevnt første gang i 1812 og har hørt under gården  Bjertnes i Nittedal og Hakadal Verk. Skiløperen Bjarne Iversen som deltok i olympiaden i 1936, vokste opp på Fredrikstad. Georg Tømte, et annet kjent ski navn, forpaktet plassen fra 1953 til 1965.

Plassen Ørfiske i nord enden av vannet skal være ryddet i siste halvdel av 1600-tallet under finneinnvandringen østfra til store deler av Oslomarka. Det er uvisst om Ørfiske er en såkalt finneplass. Plassen ble utskilt som eget i bruk i 1796, etter lenge å ha hørt under gården Døli i Hakadal.

Langs Ørfiske er det mange fine rasteplasser, den fineste er Tatertangen nokså midt på vannet, med navn etter tatere og farende fant som slo seg til her for kortere eller lengre tid.

På kartet finner vi stedsnavnene Gravemyra, Gruveåsen, Hytteåsen og Hyttetjern som forteller at området har med jernverksdrift og gårdsnavnet Hytten i Hakadal å gjøre. I Gruvåsen er det rester av en gruvesjakt. Navnet Storbråtahaugen kan ha sin opprinnelse i bråtebrenning og svedjebruk fra finneinnvandringen. Sameiekollen øst for vannet ble utbygd som hytteområde rundt 1930. Ved sørenden av vannet er det spor etter kalkbrudd.

Ørfiske var opprinnelig to vann før oppdemningen i 1911, da Greveveien måtte legges om. Før omleggingen gikk veien øst for det nordre vannet. Fire år tidligere var det sprengt en tunnel fra Ørfiske til Almedalen slik at vannet rant ned til Movann og videre til Maridalsvannet og Akerselva.

Når demningen ble tappet ned og reparert i 1976 kom den opprinnelige Greveveien til syne. Det gjorde den også under den store ombyggingen sommeren 2000 da demningsanlegget ble bygget kraftig om.