14. juni 2024

Annette Anker (1851 – 1885)

Anette Anker utgjorde en av de modige, første kvinnelige kunstnerne som banet vei for at senere kunstnerinner kunne få statusen profesjonell kunstner. Disse formødrene var kvinner som måtte kjempe hardt mot middelklassens og den mannlige skares konvensjoner om kjønnsroller og samtidens oppfatning av hvor en kvinne hørte hjemme, hvem hun var og hennes definerte og stereotype egenskaper. Det var et langt strev å bli akseptert og respektert som en profesjonell kunstner, alltid på menns premisser i en mannsdominert verden.

Hun ble født på Rotnes Bruk i Nittedal, datter av kirkeverge Christian Anker og Birgitta Dorothe Fürst. Hadde fem brødre. Hun reiste mye, malte med gutta og banet vei for senere tiders kvinnelige kunstnere. Og døde bare 34 år gammel. Nå trekkes Annette Anker fram i lyset.

Vi vet lite om henne, men historien om Annette Anker er tragisk og trist. Da faren fikk lungebetennelse pleiet hun ham og ble smittet selv. Mens hun stelte ham malte hun sitt siste bilde «Fra Hegdehaugen». Hun døde en uke etter faren, bare 34 år gammel. De ble begravd sammen.

Anker

Annette Anker malte «Pike som speider ut over havet» i 1883. I fjor ble det solgt på auksjon for 50.000 kroner.

FOTO: BLOMQVIST KUNSTHANDEL 

Da Annette Anker døde etter et «kort, men grusomt sykeleie», som en finsk malervenninne beskrev det, var hun spådd en lovende karriere.

Kort oversikt:
1874-1880: Elev ved Knud Bergsliens malerskole.
1880-1881: Studerte ved Academie Colarossi i Paris.
1882: Deltok på den første Høstutstillingen med to bilder.
Deltok på en rekke utstillinger og reiste mye, bl.a. til Jæren, Kragerø og Finland. Studieturer sammen med Kitty Kielland og Harriet Backer.
12.12.1885: Døde av lungebetennelse etter å ha blitt smittet av faren, som hun stelte. Begravd sammen med faren på Vår Frelsers Gravlund