21. mai 2024

Johan Caspar Herman Wedel Anker (1845- 1895)

Landskapsmaleren Johan Caspar Herman Wedel Anker ble født 9. desember 1845 og trådde sine første barnesko på Rotnes Bruk sammen med sin søster Anette Birgitte Anker.

Han var sønn av kirkeverge Christian Anker og Birgitte Dorothea Fürst. Familien bodde på Rotnes Bruk til 1856, hvor faren først var forpakter og siden eier.

Planen var å bli offiser med da det var vanskelig å få jobb, utdannet han seg til arkitekt i Tyskland. Han oppdaget etter hvert sine kunstneriske anlegg, og valgte å starte å utdanne seg som maler hjemme i Norge.

Han reiste i 1880 til Tyskland og utdannet seg som maler hos Hans Gude i Berlin. Han ble sterkt preget av Gudes kunst, noe man tydelig kan se i hans senere malerier

Han giftet seg i 1881 med Caroline Marie Edevina Wedel-Jarlsberg.

Wedel Anker døde på en studiereise i Nordfjord 13. mai 1895.