14. juni 2024

Den første postdrager i Nittedal

Bygdas aller første postbud eller brevdrager som det het, var en fattigunderstøttet husmann som het Peder Jensen Haugseye, og ble tilsatt av formannskapet i 1842.
Saken var oppe på et formannskapsmøte på Bjertnes allerede 23. oktober  1841, og et positivt vedtak om å ansette et eget postbud ble allerede gjort på et nytt møte 25. januar 1842 på Kirkebye i Hakadalen.

Man kan lese fra protokollen:
«I anledning af den i dag i det combinerede Formandskab fattede Beslutning, at tildele Peder Jensen Haugseye, en forøget Understøttelse for at være Brevdrager for Sognet, nemlig 2 Tønder Havre og 20 Species mod Forpligtelse at gaae 1 Gang ugentlig mellem Aas i Hakedalen og Skedsmoe Postaabnerie, fattedes den Bestemmelse at Peder Jensen begynder sin Tour med første Fredag i Februar,saaledes at han afhenter Brevene paa Aas Torsdag Aften, forhører efter Brevskaber paa Kirkeby, Berg, Rotnæs og Nittedals Prestegaard, hvilke han frembringer til Skrimstad Fredag Middag og der affordner Postaabneriet de til Præstegjældet indløbne Breve, hvilke han bringer tilbage og afleverer paa de nævnte Stoppestæder.»

Peder Jensen sa opp jobben i 1854 på grunn av «Svagelighed», og ga seg for godt i 1855.

Etter det ble det stor gjennomtrekk i stillingen, og man hadde store problemer med postgangen. I begynnelsen av 1870-årene fikk vi offentlig postforsendelse en gang i uken, kommunen ba om at dette måtte økes til to ganger noe som ble godtatt av Marine og Post Departementet  i 1875.

Det var da to poståpnerier, et i Nittedal og et i Hakadal.

Nå i 2013 ble bygdas siste postkontor på Hagan lagt ned, bygda har nå kun Post i butikk.


Mer kan leses i «Nittedal Kommune i 150 år» av Tom Christophersen, som er kilde for dette oppslaget.
Postrytter, utsnitt av akvarell av J.F.L. Dreier, 1826.