21. mai 2024

Kirkeby Skolekorps årene 1939 – 1989

Den 21. januar 1938 ble det på et møte i Kirkeby skolekrets valgt en komite som hadde som mandat å forhandle med Hagen skole om opprettelse av et felles gutte-musikkkorps. Dette fikk man ikke til, og man valgte å opprette et guttekorps for hver skole.

Den 30. mars 1939 blir regnet som korpsets fødselsdag, da det denne dato ble avholdt foreldremøte for å kartlegge interessen for et guttekorps.
Mandag 21. august 1939 ble det avholdt opptaksprøve for 20 gutter. De ble testet i sang og gehør. Til slutt var det 10 gutter som kom igjennom nåløyet. Så var det sette i gang med øvelser under ledelse av dirigent Thomas Døhlie.

Korpset ble i starten preget av krigen, og man forsøkte å holde det i gang. I januar 1942 valgte man å stanse øvelsene da fremmøtet hadde gått kraftig ned, noe som bl. a. skyldtes t mange av de eldste guttene hadde gått ut i arbeid.

I januar 1946 kom korpsets gamle styre sammen igjen, og besluttet enstemmig at korpset skulle gjenoppstå. Instrumentene måtte repareres, men i løpet av våren kom øvelsene i gang. Så ble interessen for korpset ganske laber frem til høsten 1951 hvor rekrutteringen tok seg opp, noe som førte korpset opp av bølgedalen og aktivitetsnivået økte kraftig.

I årene fremover gikk det litt opp og ned, men vi nevner følgende høydepunkter:
    1979: Jubileumstur (40 år) til Lubeck i Tyskland
    1979: Kåret til årets skolekorps
    1981: Tur til Eckenforde i Tyskland
    1983: Sommertur til Fredensborg_Humlebæk i Tyskland
    1984: Tur til Bulgaria
    1989: Tur til Hellas

Korpset har mottatt en rekke utmerkelser i konkurranser man har deltatt i.

Dette var et kort resume fra jubileumsheftet «Kirkeby Skolekorps 1939-1989». Ønsker du å lese mer om korpset anbefaler vi at du låner heftet på Nittedal Bibliotek.