22. juli 2024

Peter Nielsen Østbye (1855 – 1943)

I Fredrikstad kan man finne en gate som heter Rektor Østbyes gate. Gaten er oppkalt etter rektor Peter Nielsen Østbye som var lærer i klassiske språk og en ivrig forkjemper for latinens plass i skolen.

Grunnen til at vi omtaler mannen her på Nittedalsporten er at Peter Østbye ble født i Nittedal. Østbye var bondesønn fra Nittedal, men som gutt flyttet han til Skien, hvor han kom på latinskolen.

Han var student ved Skiens skole fra 1873, og ble cand. filol. i 1881.

Han ble rektor i Fredrikstad i 1894, deretter i Drammen fra 1910-26. og var en klassisk norsk filolog og skolemann.

Han ble omtalt som «den lærde greker» og har en varig plass i norsk litteraturhistorie som oversetter av Homers «Iliaden» (1920) og «Odysseen» (1922), og en rekke andre klassiske greske tragedier.

Les mer på Wikipedia