22. juli 2024

Ørfiskeveien – turveien fra Sørli til Ørfiske

8.juni 2007 var en merkedag for alle turglade på Rotnes. Da ble Ørfiskeveien åpnet etter store dugnadsarbeider ferdigstilt.

Lokalmiljøet og hele bygda fikk en kjempefin tur- og sykkelvei til Ørfiske.

Når en nå kan komme seg til Ørfiske er hele Nordmarka videre også lett tilgjengelig. Vi ser frem til flotte skiløyper til vinteren og mange aktive nittedøler ute i marka!
Rapportene fra turfolket så langt har bare vært positive, folk er strålende fornøyd. Folk i alle aldre, både med krykker og barnevogn kan nå greit ta seg frem til Ørfiske.
Arbeidet har blitt grundig utført, og kun med små etterfyllinger ligger veien like fin som den var ny.

LURINGEN

Høsten 2019 ble undergangen «Luringen» åpnet for å gjøre det enklere å komme ut i marka. Nå slipper man å gå over jernbane linjen, noe som til tider kunne være litt skummelt. Undergangen har god bredde for løypemaskin.

En kort oppsummering av det prosessen for å få ny turvei til Ørfiske (2007):

I august 2005 startet vi opp med søknader om tillatelse til veibygging og om sponsormidler. Det ble avholdt møter med grunneier Andreas Wessel på Rotnes bruk, Tumyrhaugen vel, Myrerskauen vel, Nordre Nittedal vel, Ørfiske vel og Sørli vel, Nittedal idrettslag og Skiforeningen. Det ble da dannet en prosjektkomité som har jobbet videre med veien.  Prosjektet ble endelig godkjent av formannskapet i Nittedal Kommune i september 2006.
I november/desember 2006 utførtes grovarbeidet der det ble sprengt ut mye fjell og gravd grøfter med mer. Arbeidet er utført av en svært kyndige og erfaren entrepenør, Hans Henriksen fra Nittedal. Sprengningsarbeidet er utført av Pål Øksne som de fleste her i bygda også kjenner til.

Resten av arbeidet ble så utført juni 2007. Sammen med grunneier Wessel har Øksne og Henriksen laget en turvei av høy kvalitet. Veien har litt varierende bredde. Over myra er det blitt traktorvei som er ca 3 meter bred. Dette fordi det var den eneste måten å få kjørt ut de 800 tonn grovmasser som er brukt til veien. Det er brukt Grovmasse 0,60. Når den ble litt knust under arbeidet ble det ganske mye fin grus av dette. Det er lagt ned rør og duk over myra.

Den øvrige delen av veien er smalere og er en typisk gå og sykkelvei.  Det er gravd opp en del jord langs veien slik at dette etter hvert vil gro til igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.