21. mai 2024

Slattumsrøa Naturreservat i Lillomarka

Slattumsrøa naturreservat er et skogsområde i Lillomarka som utgjør cirka 1407 dekar.

Skogområdet ble vernet av Kongen i statsråd i  2008 som naturreservat.

Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Området har en betydelig mengde med dødved og elementer med dødvedkontinuitet, og  har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning.  

Som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.