22. juli 2024

Rotnes Mølle

Det har sikkert funnes en kvern på eiendommen lenge før den første gang ble nevnt på 1600-tallet. Senere ble dette utvidet til mølle. Den stod ved den nederste fossen, men på slutten av 1800-tallet ble den flyttet dit den står i dag, og som nå utgjør Mølleparken. Mølla brant i 1905 og på nytt i 1906, før den var gjenoppført. Av daværende eier Peton Ihle ble det i 1907 bygd frørenseri nord for mølla.

Så lenge man var avhengig av direkte vannkraft var det i mange år stor trafikk rundt mølla, da man hadde vann året rundt. Det var stall til 18 hester for besøkende på mølla. Senere da elektrisiteten kom ble det flere møller, og leiemalingen gikk tilbake. Fra 1930 til 1960 ble det drevet intenst med handelsmaling ved siden av leiemaling. På 50-tallet var dette en av landets mest moderne handelsmøller. Den ble nedlagt i 1960 da det ikke lenger var lønnsomt å drive den.