14. juni 2024

Glitrelia naturreservat

Glitrelia naturreservat ligger på Romeriksåsene i terrenget bak Glitreklinikken. Det meste av området ligger i Nittedal, men en mindre del ligger i Gjerdrum, avgrenset av kraftlinje i øst. Høydegradienten er ganske liten, det sentrale området ligger på 350 – 370 moh, men med Kirkebyhøgda på 408 moh i sørvest som det høyeste. Det laveste punkt er der reservatets grenser til Nordre Ravndalstjern i sør, 281 moh.

I liene er det næringsrikt sigevann og rik vegetasjon. Ellers dominerer fattigere gran- og furuskog. Det har vært drevet skogsdrift i området, men dette er lenge siden, og området framstår derfor som nærmest urørt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.