14. juni 2024

Høldippeldammen som drikkevann

I 1961 ble det første vannverket i Nittedal, Høldippeldalen, åpnet. Ordet dippel kommer av det gammelnorske depill og betyr et lite tjern, men den vesle putten i Høldippeldalen ble i 1961 kommunalt vannverk for å forsyne stasjonsområdet med drikkevann. Dalen ble nærmest borte da man bygde den høye demningen, vi kan bare ane hvordan det har sett ut tidligere når man ser ned fra demningen.

Historien forteller at det i dalen tidligere var hoppbakke, og at det ble hoppet rundt 30 meter!

Innerst i Høgdaveien ligger vanntårnet hvor vannet ble ledet fra Høldippeldammen. Denne er fremdeles i bruk, og kan benyttes som reserveløsning hvis det oppstår problemer i vannforsyningen. Sist ble vann herfra benytte ved masseutsklidningen på Li i 2019. Høldippelen var drikkevannskilde frem til 1989, da Nittedal ble knyttet til Nedre Romerike vannverk. Vi har ofte hørt om brunt og grumsete vann så det er nok en fordel at drikkevannet vårt nå kommer Glomma.

Under kan du se bilder fra 1987 hvor man anlegger vei opp til vanntårnet.