21. mai 2024

Rotnes skole etablert 1847

Oppstart på Rotnes skole var 17. januar 1848 med 80 barn. Det var proprietær C. Anker på Rotnes som fikk kretsens innbyggere med seg og opprettet «Rotnes faste skole».

Anker holdt de første årene skole i sine egne lokaler på Nebbetorp,  og i tillegg læreren med kost. «Efter indkommen ansøgning ansattes A. Gulbrandsen som lærer ved skolen med den af bestyrelsen tilbudte løn og emolumenter: 45 spesidaler i løn af kredsen, fri bolig og brænde i skolelokalet og af undertegnede Anker den belovede fri kost i hans hus.»

Det var relative hyppige skifter av lærere de neste årene.

Skolen flyttet fra Rotnes i 1855 til Nordby, hvor kretsen nå hadde kjøpt eiendom og bygd ny skole. Når læreren på det tidspunket tok eiendommen i bruk, ble hans kontante lønn satt ned.
Det var altså innbyggerne i området som gikk sammen om å skaffe seg skolen, men isteden for å la den gå inn under bygdas vanlige skolevesen ble skolen drevet med egte styre og kasse. Først i 1897 ble den etter mye strid overført til det vanlige skolevesenet.

I 1904 ble skolen påbygget slik at det ble et lokal til fordi man hadde store plassproblemer.

I ca 1925 ble det bygget en helt ny skole, hvor det i 1937 var ansatt en lærer og 2 1/2 lærerinner. Nordby skole ble solgt.
Man hadde i disse nye lokalene bar med plass helt til 1954-55, hvor det ble utvidet med et nybygg.

I oktober 1970 ble nok et nybygg tatt i bruk, da stadige utbygginger i lokalmiljøet krevde at man fikk mer plass. Den offisielle åpningen av dette bygget var tett opp under jul 1970, og Varingen skrev om begivenheten fredag 8. januar 1971. 

Så i 1998 reiste man en helt ny avdeling igjen for å ta unna den nye skolereformen hvor man allerede som 6-åring skulle begynne på skolen.