22. juli 2024

Skifabrikkene Ullevoldsæter og Blåskia

Funn viser at ski har vært i bruk i store deler av Europa og Sibir i nærmere 5000 år. Hvor de har oppstått er det ingen som vet. Det eldste funn er gjort i Sverige og Finland og er ca 4500 år gamle. Det eldste funn i Norge er ca 2500 år gammelt og er Øvrebø-skien funnet i Vest-Agder.

skifab2

Det har opp gjennom tidene eksistert mange slags skityper. Skienes utvikling slik vi kjenner de startet for alvor like før 1900 med oppfinnelsen av Huitfeldtbindingen som hadde remmer rundt hælen og dermed festet skiene bedre til støvlene.

Det var i ca 1920 den spede starten på skiproduksjon fant sted i Kruttverkveien i Nittedal. Dette skulle etterhvert bli en av landets mest kjente skifabrikker, Bjørn Ullevoldsæter Skifabrikk, som i slutten av 20-årene ble betraktelig utbygd.

skifab3

Skiene ble i starten laget av helved hickory importert fra USA. I 1930-årene kom laminerte ski som kombinert letthet med styrke. Det var Ullevoldsæter som i 1932 tok patent på dette. Han solgte senere patentet til et Oslo-firma som startet produksjonen av den velkjente Splitkein-skien. Produksjonen stanset under krigen, men startet igjen høsten 1946.  

Ivar Halvorsen arbeidet i mange år på fabrikken, men i 1950 startet han et eget verksted i Kruttverksveien. I midten av 50-åren lanserte han det som skulle bli den populære «Blå-Skia». Det var særlig Odd Martinsen som gjennom mange gode plasseringer i skirenn som gjorde skiene kjent, og etterhvert til allemannseie. Det ble bygget ny fabrikk i Eventyrveien ettersom produksjonen økte.

skifabrikk

Fra slutten av 70-årene ble de fleste ski produsert av kunststoffer. Med denne utviklingen klarte ikke Halvorsen og andre skifabrikker å hevde seg. Blå-Skia ble lagt ned i 1984/1985.

Restene av bygget ble revet 1992, mens Ullevoldsæters fabrikk ble revet i 1998.

Ivar Halvorsen ble i 2001 tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull.

blaaskia


Dette er bare en liten bit av skihistorien i Nittedal. Hele historien kan leses i boka «Fra Ullevoldsæter til Blåskia» utgitt av Nittedal Historielag 2000. Anbefales!

Du kan lese hele boka på nett:

Fra Ullevoldsæter til Blå-skia : Ivar Halvorsen om sitt virke som skimaker i Nittedal fra 1931 til 1985

http://www.nb.no/nbsok/nb/05a6ff549f73491f448d758706972014?index=18#0