14. juni 2024

Turkart fra 1906 over Lillomarka og Nordmarka

Med velvillig tillatelse fra Anne-Marit og Øyvind som stod bak de utmerkede markasidene Turweb.net som desvverre ikke eksistrerer lenger, har vi gleden av å gjengi deler av et Nordmarka-kart fra 1906.

Kartet viser store deler av Nittedal, det mangler dog store deler av Søndre og deler av østsiden mot Romeriksåsen.

Men en morsom kuriositet uansett!