19. april 2024

Byggingen av gamle Nittedal ungdomsskole 1960

Nittedal Ungdomsskole ble bygget i 1959 og 1960, og stod klar for de første elevkullene som gikk ut av sjette og sjuende klasse august 1960. Ungdomsskolen erstattet realskolen og skulle sikre elevene bedre almennutdanning utover 7-årig grunnskole.

På starttidspunktet stod bare klasserommene, lærerværelset og biblioteket ferdig til bruk. Det manglet telefon i skolebygningen, den stod i en arbeidsbrakke et stykke unna. Det fantes heller ikke egnede lærebøker.
Skolegården var som en vanskjøttet potetåker, og gymsalen var det første året strekningen Ungdomsskolen – Askkroken. Men det ble orden etter hvert.

Allerede i april 1962 så man behovet for å bygge på skolen, da man manglet mye plass til det store elevantallet. Man fikk relativt raskt bygget på 300 m².

Kilde: «Nittedal Ungdomsskole 25 år, 1960 – 1985. Heftet som befinner seg på Nittedal Bibliotek.

Høsten 2020 står en flunkende ny Nittedal Ungdomsskole klar, da den gamle ikke oppflylte dagens krav.